Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) του Υπουργείου Παιδείας

 1. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής τον κ. Κάππο Ιωάννη, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας,
 2. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας την κ. Ζιάκα Βασιλική, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας,
 3. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τον κ. Μπαχαράκη Θωμά, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας,
 4. Ορίζουμε αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου τον κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου,
 5. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου την κ. Μπέση Μαρίνα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας,
 6. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας την κ. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας,
 7. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας τον κ. Δελέγκο Νικόλαο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας,
 8. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου την κ Λιακοπούλου Ευστρατία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας,
 9. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης την κ. Κοσμίδου Μαριγούλα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης,
 10. Ορίζουμε αναπληρώτρια της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την κ. Στρατάκη-Συβρή Αικατερίνη, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου,
 11. Ορίζουμε αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας τον κ. Σπαλιώρα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας,
 12. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης τον κ. Κατσαγκόλη Αθανάσιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου,
 13. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων τον κ. Αλαμάνο Χαρίλαο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Οι ανωτέρω αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-08-2022

Σύμφωνα με την Φ.350.2/14/104694/Ε3/30-08-2022 (ΑΔΑ: 6Η5Π46ΜΤΛΗ-ΗΕ0) απόφαση του ΥΠΑΙΘ :

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 (ΑΔΑ: 6XTY46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασή μας ως προς τα σημεία 1 και 8 που αφορούν στους αναπληρωτές των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Αττικής και Πελοποννήσου και τους αντικαθιστούμε ως εξής:
«1. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής τον κ. Ψαχούλα Ιωάννη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας»,
«8. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου τον κ. Πολύδωρο Βασίλειο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 (ΑΔΑ: 6XTY46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) απόφασή μας.