Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 1707/7-3-2016 (ΑΔΑ:6Χ8Ψ4653ΠΣ-6ΥΙ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ορίζουμε Αναπληρωτή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας τον κ. Τραϊανό Βασίλειο του Αναστασίου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11 – Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares