Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014

ΥΑ 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/Β/10-12-2013)

Προετοιμασία για τη λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το 2013-2014

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο