Οργάνωση και διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2015 Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ της Φλώρινας θα εξεταστούν στη Θεσσαλονίκη


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ251/84131/Α5/27-5-2015 (ΑΔΑ:ΩΡΓΝ465ΦΘ3-ΔΝΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Ως Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) ορίζονται στην Αττική το 3ο ΓΕΛ Πειραιά (Κ. Μαυρομιχάλη 14, Πειραιάς, ΤΚ 18545, τηλ. 2104122916 και 2104132494) και στη Θεσσαλονίκη το 27ο ΓΕΛ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Κλεάνθους-Παπαηλιάκη, ΤΚ 54453, τηλ. 2310937402).

Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα έχει ως ακολούθως:

Α) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ΓΕΛ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής θα εξεταστούν στο Εξεταστικό Κέντρο της Αττικής,
Β) οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ΓΕΛ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Εξεταστικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης,

Αντίστοιχα, ως ανωτέρω, κατανέμονται και οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δύο Βαθμολογικά Κέντρα της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης.

Κατ΄ εξαίρεση, και ΜΟΝΟ για τους υποψηφίους των επαναληπτικών εξετάσεων εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα εξεταστούν και στα Αγγλικά, ισχύουν τα εξής:
– Αν παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις για κάποιο/α από τα μαθήματα ΜΟΝΟ της Δευτέρας 15-6-2015 ή/και της Τρίτης 16-6-2015
– Αν δεν προλαβαίνουν λόγω απόστασης να μετακινηθούν από το Εξεταστικό Κέντρο των επαναληπτικών (ΜΟΝΟ Αττική και Θεσσαλονίκη) προς το  Εξεταστικό Κέντρο των Αγγλικών (στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν),

τότε ΜΟΝΟ γι’ αυτούς τους υποψηφίους (αναμένονται ελάχιστοι), οι Διευθυντές των Λυκείων τους θα επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων για να διευθετηθεί το θέμα, δηλαδή για να εξεταστούν κατ΄ εξαίρεση σε Εξεταστικά Κέντρα των Αγγλικών σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares