Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας σε οργανικές θέσεις Αφορά ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και βελτιώσεις θέσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 3082/21-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΒ246ΜΤΛΗ-ΥΤ9) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Α) Τοποθετούμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε κενές οργανικές θέσεις άλλων σχολικών μονάδων της ίδιας περιοχής μετάθεσης όπου ανήκουν, για βελτίωση θέσης, ως εξής:

Β) Τοποθετούμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, σε κενές οργανικές θέσεις άλλων σχολικών μονάδων της ίδιας περιοχής μετάθεσης όπου ανήκουν, για οριστική τοποθέτηση, ως εξής:

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση


Απόφαση 3107/21-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΚΨ46ΜΤΛΗ-6Δ9) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Τοποθετούμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων ΕΑΕ και Τ.Ε. της ίδιας περιοχής όπου ανήκουν, για οριστική τοποθέτηση, ως εξής:

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares