Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από συμπληρωματικές αιτήσεις για βελτίωση θέσης, ή/και οριστική τοποθέτηση ευρισκομένων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 3236/28-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ06Ρ46ΜΤΛΗ-Ν7Π) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Α) Τοποθετούμε την κάτωθι εκπαιδευτικό γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε κενή οργανική θέση άλλης σχολικής μονάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει, για βελτίωση θέσης, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1. Εφτίμοβα Βερίκα Νικόλας ΠΕ11 Γυμνάσιο – ΛΤ Λαιμού

Β) Τοποθετούμε τον κάτωθι εκπαιδευτικό γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης όπου ανήκει, για οριστική τοποθέτηση, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1. Παπαδόπουλος Άγγελος Γεώργιος ΠΕ11 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares