Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα Η Τράπεζα Θεμάτων επεκτείνεται στην Β' Τάξη των ΓΕΛ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 102474/Δ2/20-08-2021 (ΦΕΚ 4134/Β/09-09-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων

Άρθρο 2 – Κλάδοι μαθημάτων

Άρθρο 3 – Κοινοποίηση της προφορικής βαθμολογίας – Ενημέρωση των κηδεμόνων

Άρθρο 4 – Θέματα των εξετάσεων

Άρθρο 5 – Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

Άρθρο 6 – Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Άρθρο 8 – Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Άρθρο 9 – Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου

Άρθρο 10 – Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 11

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Η ανωτέρω ΥΑ αντικαθιστά την όμοιά της 125708/Δ2/21-9-2020 (ΦΕΚ 4177/Β/28-9-2020) με σημαντικότερη αλλαγή την επέκταση της Τράπεζας Θεμάτων στην Β’ Τάξη του Γενικού Λυκείου.

Share and Enjoy !
Shares