Οικοδομώντας τη συνεργασία και την αποδοχή στο σχολείο Συνέδριο στην Κοζάνη από 31 Μαρτίου μέχρι 1 Απριλίου 2016

Έγγραφο 1086/16-2-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή και τα Μέλη Π.Ο.Δ.Π. του Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού, τους Σχολικούς Συμβούλους και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει Συνέδριο, με θέμα:

«ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Οι δράσεις του Δικτύου Πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και καλές πρακτικές για την προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων στο Σχολείο

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προβάλει τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, κατά τα οποία υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα του Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού και συνέβαλαν στην απομείωση των φαινομένων βίας στο Σχολείο, είτε πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος είτε μέσα από διαφορετικά Προγράμματα (πχ. Κοινωνικό Σχολείο, Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, Προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης, κ.ά.), καθώς και στην οικοδόμηση καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η παρουσίαση ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και η παρουσίαση πρακτικών προτάσεων, η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών και η προώθηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή κατάσταση των διαπροσωπικών σχέσεων στο Σχολείο μέσα στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

Απώτερος στόχος του Συνεδρίου είναι να γίνει διάχυση και διαμοιρασμός των καλών προτάσεων για τη βελτιστοποίηση των σχέσεων μέσα στο Σχολείο και την καλύτερη διασύνδεση του Σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινωνία, έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή για ολόπλευρη προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.

Να σημειωθεί ότι το Συνέδριο θα είναι ανοιχτό και θα μπορεί να το παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Φόρμα υποβολής περίληψης συμμετοχής στο Συνέδριο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο