Οι Τομείς και οι Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν για το 2024-2025 Τι θα ισχύσει για τα Επαγγελματικά Λύκεια του νομού της Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ20/71341/Δ4/26-06-2024, ΦΕΚ 3731/Β/28-06-2024, ΑΔΑ: ΨΧ5646ΝΚΠΔ-ΛΩΜ του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των Τομέων Β΄ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2024-2025 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο και Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2024-2025.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Διαφοροποιήσεις που αφορούν στα ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Φλώρινας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά επέρχονται δύο αλλαγές:

  1. Στο Εσπερινό Φλώρινας θα λειτουργήσει ο Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας
  2. Στο Εσπερινό Φλώρινας θα λειτουργήσει ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
Share and Enjoy !
Shares