Οι ωρομίσθιοι των καταργημένων ειδικοτήτων μπορούν να αξιοποιηθούν στα Βαθμολογικά Κέντρα ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος 83078/Β6/28-5-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Μπορούν σε κάθε περίπτωση να ορίζονται (μέλη επιτροπών Β.Κ, Ε.Ε.Κ., συντονιστές μαθημάτων, εξεταστές/βαθμολογητές, εξεταστές – τρίτοι βαθμολογητές (αναβαθμολογητές) και βαθμολογητές ή/και αναβαθμολογητές):

  • Διοικητικοί υπάλληλοι, πρώην εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των αντίστοιχων ειδικοτήτων που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα στους οποίους ανατέθηκε η διδασκαλία του εξεταζόμενου μαθήματος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους ή άλλου σχολικού έτους, εντός της τελευταίας τριετίας.
  • Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές των Δ. ΙΕΚ που αποσπάστηκαν στα ΕΠΑ.Λ και στις ΕΠΑ.Σ (η με αριθ. πρωτ. 5173/22-5-2014 ΑΔΑ: ΒΙΙΠ9-Λ1Η Υπ. Απόφαση) στους οποίους ανατέθηκε η διδασκαλία του εξεταζόμενου μαθήματος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους.
  • Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του ΥΠΑΙ.Θ

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο