Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 Αφορούν στους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ41 και ΠΕ78

Απόφαση 896/19-7-2021 (ΦΕΚ 1653/Γ/23-07-2021) του ΑΣΕΠ

Πίνακες Κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ41 & ΠΕ78, που κυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. 896/19.7.2021 απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. ΑΣΕΠ/24-12-2019), ως εξής:

Διαβάστε το ΦΕΚ με τους πίνακες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους αντίστοιχους υποψήφιους ανά κλάδο:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31-07-2021

Οι ανωτέρω πίνακες μετά τον συμπληρωματικό έλεγχο νομιμότητας και την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, αναμορφώθηκαν και δημοσιεύτηκαν εκ νέου στο ΦΕΚ 1755/Γ/31-07-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο