Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ε.E.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 5058/2-10-2015 (ΑΔΑ:67ΛΞ465ΦΘ3-ΙΟ8) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Κυρώνουμε τους επισυναπτόμενους Οριστικούς Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε και τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2015- 2016.

Οι πίνακες

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/11/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]