Οι νέοι προϊστάμενοι των ΚΕΣΥ Δυτικής Μακεδονίας Με θητεία έως 31-7-2021

Απόφαση 9608/23-11-2018 (ΑΔΑ: Ω6Ρ54653ΠΣ-ΜΣ6) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Τοποθετούμε, σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις, τους/τις παρακάτω εκπαιδευτικούς σε θέσεις Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει στις 31-07-2021 ως εξής:

{………}

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο