Οι νέες περιοχές μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 134027/E2/8-8-2018 (ΦΕΚ 3399/Β/10-8-2018, ΑΔΑ:7ΖΛΚ4653ΠΣ-ΜΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας

  1. Επανακαθορίζουμε τις περιοχές μετάθεσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
  2. Στις προαναφερόμενες περιοχές μετάθεσης υπάγονται όλα τα σχολεία των συγκεκριμένων, αναγραφόμενων δίπλα σε κάθε περιοχή δήμων όταν η περιοχή είναι μικρότερη του νομού, ή ολόκληρου του νομού στην περίπτωση που η περιοχή μετάθεσης ταυτίζεται με το νομό.
  3. Οι σχολικές μονάδες των δήμων που έχουν υπαχθεί με την παρούσα σε άλλη περιοχή μετάθεσης από αυτή που ανήκαν μέχρι τώρα, στο εξής ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της νέας περιοχής μετάθεσης.
  4. Καταργούνται:
    α) Η 147801/Δ1/2012 (3240 Β’) υπουργική απόφαση περί «Επανακαθορισμού περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και
    β) Η 152263/Δ2/2012 (3437 Β’) υπουργική απόφαση περί «Επανακαθορισμού περιοχών μετάθεσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-8-2018

Στο ΦΕΚ 3419/Β/16-8-2018 δημοσιεύτηκε διόρθωση της παραπάνω απόφασης που αφορά στις περιοχές μετάθεσης της Θεσσαλίας

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια (συμπεριλαμβάνει και τη διόρθωση)

Share and Enjoy !
Shares