Οι νέες αναθέσεις επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου για τα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας Μετά τις πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 7246/22-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΩΥ46ΜΤΛΗ-ΩΧΧ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Τροποποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. 7718/20-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΠ746ΜΤΛΗ-ΤΚΚ), όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 11-11-2020, Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα: «Ανάθεση επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας», ως προς την κατανομή των ενοτήτων σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, λόγω ιδρύσεων, καταργήσεων και συγχωνεύσεων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2021-2022, των συνταξιοδοτήσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 112 του ν. 4842 (ΦΕΚ 190/Α/13-10-2021), ως εξής:

[…]

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 1. Γκανάκας Ιωάννης ΠΕ02
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 2. Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα ΠΕ03
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 3. Αποστόλου Χαράλαμπος ΠΕ04.01
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου και των ειδικοτήτων ΠΕ04 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 4. Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 5. Παλαμάς Αθανάσιος ΠΕ11
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 6. Τζήμας Δημήτριος ΠΕ86
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου και των ειδικοτήτων ΠΕ86 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 7. Καμπούρης Βασίλειος ΠΕ82
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου και των ειδικοτήτων ΠΕ83 (???) που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 8. Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου και των ειδικοτήτων ΠΕ80 που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

1ο Γυμνάσιο Φλώρινας Αποστόλου Χαράλαμπος ΠΕ04.01
2ο Γυμνάσιο Φλώρινας Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
3ο Γυμνάσιο Φλώρινας Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80
1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας Γκανάκας Ιωάννης ΠΕ02
3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα ΠΕ03
Εσπερινό Γυμνάσιο Λ.Τ. Φλώρινας Παλαμάς Αθανάσιος ΠΕ11
Εκκλησιαστικό Φλώρινας Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80
Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας Καμπούρης Βασίλειος ΠΕ82
1ο ΕΚ Φλώρινας Καμπούρης Βασίλειος ΠΕ82
Γυμνάσιο Αμμοχωρίου Παλαμάς Αθανάσιος ΠΕ11
Γυμνάσιο Βεύης Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
Γυμνάσιο Κλεινών Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα ΠΕ03
Γυμνάσιο Λ.Τ Λαιμού Αποστόλου Χαράλαμπος ΠΕ04.01
Γυμνάσιο Μελίτης Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
Γυμνάσιο Παπαγιάννη Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα ΠΕ03
Γυμνάσιο Αμυνταίου Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
Γενικό Λύκειο Αμυνταίου Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα ΠΕ03
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80
ΕΚ Αμυνταίου Καμπούρης Βασίλειος ΠΕ82
Γενικό Λύκειο Φιλώτα Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
Γυμνάσιο Φιλώτα Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα ΠΕ03
Γυμνάσιο Αετού Ποζουκίδης Νικόλαος ΠΕ06
Γυμνάσιο Λεχόβου Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ80

Νιάκα Ευγενία ΠΕ70
Επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη όλων των ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ, καθώς και των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-09-2022

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την 6226/23-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΝΒ46ΜΤΛΗ-ΝΜΒ) όμοια απόφαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Share and Enjoy !
Shares