Οι μαθητές των ΕΠΑΛ πρέπει να φυλάξουν τα βιβλία τους και για τις επόμενες τάξεις Αφορά στα βιβλία Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ1/79620/Δ4/9-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Οι Διευθυντές των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων να ενημερώσουν τους μαθητές για τη διατήρηση των σχολικών τους εγχειριδίων.

Συγκεκριμένα :

«Παρακαλούνται οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ να φυλάξουν όλα τα βιβλία της ειδικότητάς τους, διότι:

  • Τα βιβλία της Β’ τάξης θα τους είναι απαραίτητα στη Γ’ τάξη. Επισημαίνεται ότι η ύλη πολλών μαθημάτων της Γ’ τάξης αποτελεί συνέχεια μαθημάτων της Β’ τάξης και, ως εκ τούτου, τα βιβλία της Β’ τάξης θα χρησιμοποιούνται και στη Γ’ τάξη.
  • Τα βιβλία της Γ’ τάξης θα τους είναι απαραίτητα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία».

Επισημαίνεται ότι, και τα εγχειρίδια των μαθημάτων της Γενικής Παιδείας της Α’ και Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ., είναι απαραίτητο να φυλαχθούν από τους μαθητές.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares