Οι εκλογές των διοικητικών υπαλλήλων του ΥπΠΕΘ για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Για τη διετία 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Οι υποψήφιοι για το ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Μακεδονίας (Έγγραφο 6451/30-9-2016 της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας)

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών για το ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Μακεδονίας (Έγγραφο 6866/12-10-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας)
Η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη από 1-01-2017 των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) της Περιφερειακής
μας Διεύθυνσης, είναι η
10η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο.
Η ψηφοφορία θα γίνει από ώρα 8.00 π.μ. μέχρι ώρας 17.00 μ.μ. στο κτίριο που εδρεύει η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας επί της οδού : Μακρυγιάννη 5, Τ.Κ. : 50132, Κοζάνη.
Οι υπηρετούντες σε υπηρεσίες εκτός της έδρας της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας θα ψηφίσουν
με αλληλογραφία (μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία εκλογών) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της αρ. ΔΙΚΑΠ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 ΥΑ ή αυτοπροσώπως αν το επιθυμούν στο παραπάνω κτίριο.

Η σχετική απόφαση του ΥΠΠΕΘ (172129/Γ1/14-10-2016, ΑΔΑ: 961Ξ4653ΠΣ-21Π)

Αποστολή οριστικών πινάκων υποψηφίων μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΙΠ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Έγγραφο 170383/Γ1/13-10-2016 του ΥπΠΕΘ)

Οι υποψήφιοι για το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ο πίνακας με τους υποψηφίους)

Ημερομηνία, τρόπος και τόπος διεξαγωγής εκλογών για το ΚΥΣΔΙΠ (Έγγραφο 171075/Γ1/13-10-2016, ΑΔΑ:ΩΗΥ34653ΠΣ-64Ξ)

Share and Enjoy !
Shares