Οι δομές του Υπουργείου Υγείας που αξιολογούν και πιστοποιούν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες Επικαιροποιημένος πίνακας τον Νοέμβριο 2018

Έγγραφο Γ3α/Γ.Π.οικ. 86213/8-11-2018 του Υπουργείου Υγείας

Αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες

Σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένο πίνακα με τις μονάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες εξυπηρετούνται ανά περιοχή σύμφωνα με τις αποφάσεις σύστασης των τομέων ψυχικής υγείας.

{………}

Διαβάστε το έγγραφο και τον συνημμένο πίνακα με τις εν λόγω δομές υγείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο