Οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) : Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων θα υπάρχουν στα μηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014

Συμπληρωματική εγκύκλιος Φ.251/17267α/Β6/11-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΝ9-Χ65) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των δύο (2) προηγουμένων εγκυκλίων (Φ.251/17267/Β6/7-2-2014/ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΙΛΑ) και Φ.151/17264/Β6/7-2-2014/ΑΔΑ:ΒΙΡ29-ΤΧΩ) με θέμα την Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποοιεί τα ακόλουθα :

– σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση  που προωθείται για υπογραφή, οι Αστυνομικές Σχολές  (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ):  Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων θα υπάρχουν στα μηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014.

–  οι επιτυχόντες ΠΟΛΙΤΕΣ θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο