Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών σχετικά με τις σχολικές δραστηριότητες

Έγγραφο 22275/ΓΔ4/10-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με το ΠΔ 114 (ΦΕΚ 181/Α/29-08-2014) με θέμα: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με:

– τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και των δικτύων σχολικών δραστηριοτήτων,
– το σχεδιασμό, προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
– την ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
– την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθμών νέων,

εφεξής όλα τα σχετικά αιτήματα με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, όπως ημερίδες, σεμινάρια συνέδρια, προγράμματα, άδειες εισόδου και μετακινήσεις, να αποστέλλονται στην ταχ. διεύθυνση:

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. 15180 – Μαρούσι
Υπόψη Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης, κ. Ανδρονίκης Μπάρλα

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο