Οι αποζημιώσεις για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ

Κοινή υπουργική απόφαση 2/41654/ΔΕΠ/20-5-2016 (ΦΕΚ 272/ΥΟΔΔ/31-5-2016) των υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας

Α. Οι πρόεδροι των Επιτροπών, τα μέλη των επιτροπών, οι γραμματείς, οι βοηθοί γραμματείς, οι επιτηρητές, οι βαθμολογητές οι αναβαθμολογητές, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, που απασχολούνται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α’ και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β’) του Ν. 3748/2009, θα αμείβονται, σύμφωνα με τις αμοιβές που προβλέπονται στην αρ. 2/33374/0022/27-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1393 Β’) για τα ατομικά και συλλογικά όργανα των ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-5-2017

Η ανωτέρω ΚΥΑ (2/41654/ΔΕΠ/20-5-2016) καταργήθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 221893/Β1/27-12-2016 (ΦΕΚ 4268/Β/30-12-2016)

Με την ίδια ΚΥΑ 221893/Β1/27-12-2016 (ΦΕΚ 4268/Β/30-12-2016) καταργήθηκε και η 2/33374/0022/27-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1393 Β’)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Ενημέρωση 14/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 30/07/1965(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]