Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Φορείς/Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 72037/Ε2/17-06-2021)

Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 72090/Ε2/17-06-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 72105/Ε2/17-06-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στον ΕΟΠΠΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 72066/Ε2/17-06-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 72069/Ε2/17-06-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 72113/Ε2/17-06-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 72099/Ε2/17-06-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022 στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός” (Απόφαση 72343/17-06-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και  Επαγγελμάτων (Απόφαση 72168/E2/17-06-2021)

Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2021 – 2022 (Απόφαση 74092/Γ2/23-6-2021)

Ανανέωση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) οι οποίοι υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης και επανατοποθέτησή τους σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων (Απόφαση 73988/Γ2/23-06-2021)

Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας για το σχολικό έτος 2021 – 2022 (Απόφαση 74064/Γ2/23-06-2021)

Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2021 – 2022 (Απόφαση 74111/Γ2/23-06-2021)

Απόσπαση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ03, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΤΕ02.02 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2021 – 2022 (Απόφαση 74479/Γ2/23-06-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε ΠΔΕ για το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 75903/Ε2/25-06-2021)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Εκκλησιαστικούς Φορείς για το σχολικό έτος 2021-2022 (Απόφαση 94527/Ε2/30-7-2021)

Share and Enjoy !
Shares