Οι απασχολούμενοι στην Ενισχυτική Διδασκαλία μπορούν να εργάζονται και στα ΣΔΕ Αρκεί να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Έγγραφο 72509/Δ2/3-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017», δύναται να απασχοληθούν και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (31-5-2017), υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο