Οι αιρετοί εκπρόσωποι του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για την επόμενη διετία Κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2018


άκουσε το άρθρο

Αποφάσεις 206234/Ε4/29-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ5ΝΥ4653ΠΣ-0Γ2) για τα ΠΥΣΕΕΠ και 206301/Ε4/29-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ9Γ34653ΠΣ-ΕΞΦ) για το ΚΥΣΕΕΠ

Α. Κυρώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2018 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) ως ακολούθως:

{………}

Β. Κυρώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2018 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) ως ακολούθως:

{………}

Διαβάστε την απόφαση για τα ΠΥΣΕΕΠ

Διαβάστε την απόφαση για το ΚΥΣΕΕΠ

Share and Enjoy !
Shares