Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-2014

Απόφαση 2656/5-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΥ9-4Δ4) του Γενικού Γραμματέτα του Υπουργείου Παιδείας

Έγκριση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου για το σχολικό έτος 2013-2014 των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015 – Άξονας Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Bίου Μάθηση».

Διαβάστε τον οδηγό σε pdf

Διαβάστε τον οδηγό σε .doc

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο