Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Για να είναι αποτελεσματική προϋποθέτει εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 127986/ΓΔ4/24-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει στις σχολικές μονάδες Οδηγό για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Διαβάστε το διαβιβαστικό έγγραφο

Ο αναλυτικός οδηγός του ΙΕΠ