Οδηγός – Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Οδηγός – Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού, (40 σελίδων) του Παν/μίου Αθηνών (Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής) ο οποίος περιλαμβάνει καινοτόμες μη τιμωρητικές μεθόδους διαχείρισης περιστατικών βίας και εκφοβισμού.

Τα περιεχόμενα του οδηγού:
1. Γενικές πληροφορίες για το σχολικό εκφοβισμό
2. Χαρακτηριστικά του σχολικού εκφοβισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
3. Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Κατεβάστε τον οδηγό

Share and Enjoy !
Shares