Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος 75795/Ε2/13-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με το Π.Δ 114/2014 (ΦΕΚ 181/ΤΑ/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» το τμήμα Γ’ Κινητικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων και για τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών.

Η αποστολή των αιτήσεων μετάταξης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς το τμήμα Γ’ θα γίνεται ως εξής:
Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά και στη συνέχεια η Διεύθυνση εφόσον ελέγξει την αίτηση ως προς την ορθή αποτύπωση των προτιμήσεων και ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα την αποστέλλει στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄, μόνο με email ή με fax και όχι ταχυδρομικά.

Συγκεκριμένα:
Α) Για τις αιτήσεις μετάταξης σε διοικητική θέση (οι οποίες πραγματοποιούνται βάσει του Ν. 1824/1988, αρ.5 παρ. 7) απαιτούνται τα ακόλουθα:

Β) Για τις αιτήσεις μετάταξης από κλάδο σε κλάδο και από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτούνται τα ακόλουθα:

Γ) Για τις αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητική θέση για λόγους υγείας …………….

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο