Οδηγίες σχετικά με την αποφοίτηση των μαθητών των ΕΕΕΕΚ Υπό προϋποθέσεις μπορεί να παραταθεί η φοίτηση των μαθητών και πέραν των έξι ετών

Εγκύκλιος 93965/Δ3/12-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με δεδομένο ότι κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2014-2015 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο θεσμός της πρακτικής άσκησης στα ΕΕΕΕΚ, ενημερώνονται οι Σύλλογοι Προσωπικού των ΕΕΕΕΚ, ενόψει της τελικής συνεδρίασής τους για το χαρακτηρισμό φοίτησης, ότι προκειμένου ειδικά για την αποφοίτηση των μαθητών/τριών και την απονομή απολυτηρίου ή πτυχίου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ποιοτικά αποτελέσματα ειδικά για τους μαθητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή / και αναπηρίες και η εισήγηση της ΕΔΕΑΥ όπου έχει συσταθεί και λειτουργεί.

Εφόσον ο Σύλλογος Προσωπικού του σχολείου αποφανθεί ότι μαθητής/τρια δεν έχει πραγματοποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση ή λόγω ελλιπούς φοίτησης ή λόγω εξαιρετικά σοβαρών εκπαιδευτικών αναγκών μπορεί να αποφασίσει απολύτως τεκμηριωμένα και σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς – διδακτικούς στόχους που είχαν τεθεί, να επαναληφθεί για τους παραπάνω μαθητές η ΣΤ’ τάξη.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο