Οδηγίες προς τα σχολεία που θα συμμετέχουν στην Ελληνική PISA 2023 Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένα σχολεία στις 10 Μαΐου 2023


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 48676/ΓΔ4/28-04-2023 του Υπουργείου Παιδείας

 1. Οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα θα πραγματοποιηθούν στις 10/05/2023 στην Στ΄ Δημοτικού / Γ΄ Γυμνασίου και ώρες 9:00 – 12:10
  Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν συνολικά 190΄ ως εξής (με τη σειρά που αναφέρονται):
  75΄ η εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα
  30΄ διάλειμμα
  75΄ η εξέταση στα Μαθηματικά
  10΄ η συμπλήρωση των κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων
 2. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της διενέργειας και της εποπτείας των εξετάσεων, καθώς και του ορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών ως επιτηρητών για κάθε αίθουσα που χρησιμοποιείται για τις εξετάσεις, εκτός της περίπτωσης των μονοθέσιων σχολείων, όπου ορίζεται ένας (1) επιτηρητής.
 3. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης έχουν την εποπτεία στα σχολεία της Διεύθυνσής τους και την υποχρέωση επίλυσης τυχόν διαδικαστικών προβλημάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που επιλεγείσα σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις (πχ τοπικοί εορτασμοί/αργίες, σοβαρά κωλύματα ασθένειας), αντικαθίσταται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από άλλη σχολική μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά και ενημερώνεται η Επιστημονική Επιτροπή και η Ομάδα Έργου. Οδηγίες παρέχονται στη σελίδα των Διαγνωστικών Εξετάσεων: http://iep.edu.gr/el/sxoleia-diefthynseis
 4. Στις εξετάσεις θα συμμετέχουν:
  α. Στα Δημοτικά σχολεία: όλοι οι μαθητές της Στ’ τάξης του σχολείου σας.
  β. Στα Γυμνάσια: όπου η Γ’ Γυμνασίου έχει έως και 4 τμήματα συμμετέχει το 1 τμήμα από αυτά. Όπου η Γ’ Γυμνασίου έχει από 5 τμήματα και πάνω, συμμετέχουν τα 2 τμήματα από αυτά. Η επιλογή των τμημάτων θα γίνει από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
 5. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία διευκρινίζεται ότι θα προβλεφθούν από τον Διευθυντή διευκολύνσεις πρόσβασης αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  α. Οι εν λόγω μαθητές πρέπει να υποστηριχθούν από τον εκπαιδευτικό που τους υποστηρίζει κατά τη διάρκεια του καθημερινού προγράμματος.
  β. Η βοήθεια στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση στις ερωτήσεις και στη συμπλήρωση του απαντητικού δελτίου με όποιον τρόπο είναι αναγκαίος (πχ ανάγνωση των ερωτήσεων, συμπλήρωση των απαντήσεων από τον εκπαιδευτικό μετά από υπόδειξη του μαθητή, παροχή περισσότερου χρόνου ή/και άλλα).
  γ. Ο χρόνος εξέτασης, ανά εξεταζόμενο μάθημα, μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διευθυντή έως 15’.
 6. Στην ιστοσελίδα των εξετάσεων http://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx μπορείτε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε διαδικαστικό. Στη σελίδα «Επικοινωνία» μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας και υποστήριξης.
 7. Τα θέματα των εξετάσεων θα κληρωθούν από την Επιστημονική Επιτροπή νωρίς το πρωί της 10ης Μαΐου 2023 και θα είναι προσβάσιμα μέσω της Πλατφόρμας Σχολείων της παραπάνω ιστοσελίδας από τα σχολεία που συμμετέχουν με χρήση των κωδικών Π.Σ.Δ. Με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, εκτυπώνονται και διανέμονται σε έντυπη μορφή στους μαθητές.
 8. Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των εξετάσεων. Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν τα παραδείγματα στην τάξη τους έτσι, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη διαδικασία συμπλήρωσης σειράς ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να διαβάζουν και τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις πριν την επιλογή τους. Επίσης, επισημαίνεται πως ένα (1) από τα ερωτήματα του θέματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και δύο (2) από τα ερωτήματα του θέματος των Μαθηματικών θα είναι ανοικτού τύπου, στα οποία οι μαθητές καλούνται να τεκμηριώσουν την απάντησή τους.
 9. Οι μαθητές θα σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό ανώνυμο απαντητικό δελτίο. Τα απαντητικά δελτία αποστέλλονται στα σχολεία ταχυδρομικώς από το Ι.Ε.Π..
 10. Το απαντητικό δελτίο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα των εξετάσεων έτσι ώστε να λάβετε γνώση και να το δείξετε στους μαθητές σας, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη δομή του και τον τρόπο συμπλήρωσης. Ειδικότερα για το πεδίο με τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία προτείνουμε να εξηγήσετε νωρίτερα στους μαθητές σε τι αφορούν και να τους βοηθήσετε να τα συμπληρώσουν.
 11. Το πεδίο Στοιχεία Σχολικής Μονάδας θα συμπληρωθεί από έναν από τους επιτηρητές της αίθουσας πριν την έναρξη των εξετάσεων.
 12. Την επόμενη των εξετάσεων τα απαντητικά δελτία θα παραληφθούν από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Σχετικά: Η 14163/ΓΔ4/08-02-2023 Υ.Α. (Β΄ 724)

Η 41960/ΓΔ4/10-04-2023 Υ.Α. (Β΄ 2523)

Share and Enjoy !
Shares