Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το 2015-2016 Γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ4/59791/Δ4/8-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Για την αξιολόγηση των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ισχύουν τα εξής:

  1. Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική εξέταση για το μάθημα της ημέρας, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων στη διδαχθείσα ύλη και κυρίως επί του μαθήματος της ημέρας. Οι εξεταζόμενοι προφορικά μαθητές βαθμολογούνται για κάθε τέτοια εξέταση.
  2. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της προφορικής εξέτασης, διενεργούνται ποικίλες ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις.

Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ/ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Β3. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Ο τρόπος εξέτασης των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων με το νέο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων καθορίζεται στο άρθρο 5 της με υπ΄ αριθμ. Φ.151/17557/Α5/02-02-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 290 Β΄). Αντίστοιχα, ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων που θα εξεταστούν με το καταργούμενο σύστημα Πανελλαδικών εξετάσεων καθορίζεται στο άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. Φ.151/22070/Β6/26-02-2009 ΥΑ (ΦΕΚ 373 Β΄).

Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

  1. Εξαγωγή του ετήσιου προφορικού βαθμού κατά μάθημα, του βαθμού ετήσιας επίδοσης, του τελικού βαθμού των κλάδων
  2. Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής και απολυτηρίου – (Γενικός Μέσος Όρος – Γ.Μ.Ο.).
  3. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών, απόκτηση πτυχίου

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares