Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α’ και Β’ τάξεων του ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Εγκύκλιος Φ4/66645/Δ4/29-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες που αφορούν στον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων των Α’ και Β’ τάξεων Ημερησίων και Α’ και Β’ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-2015.

Σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και την προαγωγή των μαθητών των Α’ και Β’ τάξεων (Ημερήσιων & Εσπερινών) Επαγγελματικών Λυκείων και ειδικότερα όσον αφορά τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και Β’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα κάτωθι:

  1. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του ΙΕΠ, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
  2. Για κάθε θέμα καθορίζεται ορισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

ΣΣ. Η εγκύκλιος αναφέρεται στα παρακάτω μαθήματα

Α’ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑΛ

Πολιτική Παιδεία

Β’ Τάξη Ημερήσιου και Β’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ – Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Νέα Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Άλγεβρα και Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία
Θρησκευτικά
Πολιτική Παιδεία
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
Φυσική Αγωγή
Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων

Διαβάστε την εγκύκλιο

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο