Οδηγίες για τις εγγραφές στα Γενικά Λύκεια κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 Οι κατ’ εξαίρεση και οι εκπρόθεσμες εγγραφές μέσω του e-eggrafes


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 141992/Δ2/3-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 έως την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24.00 προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής-δηλώσεις προτίμησης για ΓΕΛ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους εφόσον είναι ενήλικοι, σύμφωνα με την 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

{…..}

Όλες οι παραπάνω αιτήσεις θα κατανεμηθούν είτε αυτόματα λόγω ανανέωσης εγγραφής (Β΄ και Γ΄ Λυκείου) είτε από την αρμόδια Διεύθυνση ΔΕ (Α΄ Λυκείου) τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι μαθητές θα μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής. Η κατανομή των μαθητών των οποίων οι ηλεκτρονικές αιτήσεις είχαν μείνει σε εκκρεμότητα από τις προηγούμενες φάσεις θα γίνει από τις αρμόδιες ΔΔΕ από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018, οπότε και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν σχετικά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές.

Επισημαίνεται ότι, τόσο οι Διευθυντές των Γυμνασίων – ΓΕΛ, όσο και οι αρμόδιες ΔΔΕ, θα πρέπει να διευκολύνουν και να ενημερώνουν τους γονείς-κηδεμόνες ή τους μαθητές αν είναι ενήλικοι προκειμένου να γνωρίζουν όλοι το σχολείο φοίτησής τους. Ειδικά για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου οι οποίοι εξετάζονται στην ειδική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τους Διευθυντές σε συνεργασία με την αρμόδια ΔΔΕ, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες άμεσα για να ενημερωθούν έγκαιρα σε ποια σχολική μονάδα θα γίνει η κατανομή τους.

Από την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 έως την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 24.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής-δηλώσεις προτίμησης για ΓΕΛ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους εφόσον είναι ενήλικοι, βάσει της ανωτέρω ΥΑ.

{…..}

Διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Δικαίωμα τροποποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής-δήλωσης προτίμησης για ΓΕΛ έχουν: α. όσοι απορρίφθηκαν στις προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2018 και δεν τροποποίησαν την αρχική τους αίτηση εγγραφής-δήλωση προτίμησης ως όφειλαν και β. όσοι εκ παραδρομής δήλωσαν λάθος τάξη στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής-δήλωση προτίμησης.
  2. Οι μαθητές που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου, από ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ ή από Ημερήσιο ΓΕ.Λ. σε Εσπερινό ΓΕΛ, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές, αλλά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής στο σχολείο που έχουν τοποθετηθεί με την αρχική τους αίτηση. Εξαιρούνται οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου που εξετάζονται κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οπότε δεν έχουν κατανεμηθεί από την αρμόδια ΔΔΕ, και επιθυμούν αλλαγή τύπου σχολείου. Οι εν λόγω μαθητές θα πρέπει να διαγράψουν την αίτησή τους και να υποβάλουν νέα.
  3. Οι μαθητές που επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού ή μαθήματος επιλογής θα πρέπει να απευθυνθούν στο σχολείο φοίτησής τους και να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση. Οι αλλαγές αυτές δεν θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές.
  4. Σε αυτή τη φάση το πληροφοριακό σύστημα myschool θα είναι ενεργό για μετεγγραφές αλλά κλειδωμένο για νέες εγγραφές. Οι Διευθυντές των Γυμνασίων-ΓΕΛ δεν θα μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε τροποποίηση/διαγραφή στην εφαρμογή e-εγγραφές. Ωστόσο, οφείλουν με την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου να ενημερώσουν άμεσα το ΠΣ myschool ώστε να προχωρήσει η κατανομή των μαθητών από τις ΔΔΕ στις σχολικές μονάδες.

{…..}

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares