Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 88625/Δ2/4-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Οι αναθέσεις των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-16 ορίζονται ως εξής:

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α΄ ή Β΄ ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Οι με αρ. πρωτ. 7980/Γ2/21-01-2013 (129/Β), 126567/Γ2/10-09-2013 (2344/Β), 67791/Γ2/05-05-2014 (1248/Β) και 137841/Γ2/02-09-2014 (2432/Β) Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Για τις ανωτέρω αναθέσεις θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-6-2015

Η εγκύκλιος αυτή τροποποιήθηκε με την 100224/Δ2/24-6-2015 νεότερη σχετική εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο