Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το 2021-2022 Προβλέπεται η πρόσληψη 800 αναπληρωτών/ωρομισθίων για την υλοποίηση του προγράμματος

Εγκύκλιος 140211/Δ2/03-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Στο ΦΕΚ 4710/Β/12-10-2021 δημοσιεύτηκε η 126316/Δ2/06-10-2021 ΥΑ με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022». Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ, για το σχολικό έτος 2021-2022 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις διατάξεις της ανωτέρω ΥΑ πρέπει οι Διευθύνσεις ΔΕ και οι ΠΔΕ να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Οι προβλεπόμενες προσλήψεις

Το έντυπο της αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στην Ενισχυτική Διδασκαλία (συμπληρώνεται από τους κηδεμόνες των μαθητών)

Μετάβαση στο περιεχόμενο