Οδηγίες για την καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων στις αιτήσεις για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση γενικής εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν μόνο στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης.

  1. Είσοδος στο σύστημα http://teachers.minedu.gov.gr με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) του εκπαιδευτικού στο Σχολικό Δίκτυο.
  2. Επιλογή του μενού «Αιτήσεις μετάθεσης».
  3. Προβολή της αίτησης «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ [003.ΔΕΒ01]» όπως έχει καταχωριστεί από τον εκπαιδευτικό την περίοδο του Νοεμβρίου 2020. Για την προβολή της αίτησης επιλέγετε το εικονίδιο προβολής (μάτι).
  4. Η αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Έχει καταχωρηθεί» και έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την περίοδο του Νοεμβρίου 2020.
  5. Επιλέγοντας «Διόρθωση» ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τη σχολική μονάδα που επιθυμεί από τις διαθέσιμες στις επιλεγμένες πατώντας το πράσινο εικονίδιο (+). Πατώντας το κόκκινο εικονίδιο (-) μπορεί να αφαιρέσει μια επιλεγμένη προτίμηση.
  6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης προτιμήσεων ο εκπαιδευτικός επιλέγει «Προσωρινή αποθήκευση».
  7. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διορθώσει και να καταχωρίσει την αίτηση του μέχρι την Πέμπτη 13-5-2021 και ώρα 15:00.
  8. Η αίτηση παραμένει σε κατάσταση «Έχει καταχωρηθεί» και ο αριθμός πρωτοκόλλου δεν αλλάζει.
  9. Επιλέγοντας «Εκτύπωση» ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να τυπώσει την αίτηση του.
  10. Δεν απαιτείται αποστολή της εκτυπωμένης αίτησης στη ΔΔΕ Φλώρινας.

Τμήμα Γ – Προσωπικού

Share and Enjoy !
Shares