Οδηγίες για την κάλυψη πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους για τα ΕΠΑΛ κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 Οι εκπαιδευτικοί κατά το πρώτο δεκαήμερο του σχολικού έτους 2020-2021, να μεριμνήσουν για την αναπλήρωσή τους

Έγγραφο Φ3/ 121064/Δ4/14-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους για τα ΕΠΑΛ και συγκεκριμένα:

Α. Οδηγίες κάλυψης ενδεχόμενων διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους 2019-2020 στα μαθήματα:
(Ι) «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ
(ΙΙ) «ΙΣΤΟΡΙΑ» Α΄ τάξης ΕΠΑΛ

Β. Οδηγίες κάλυψης ενδεχόμενων διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους 2019-2020 στο μάθημα «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ:

Γ. Οδηγίες κάλυψης ενδεχόμενων διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους 2019-2020 στα μαθήματα:
(Ι) «ΦΥΣΙΚΗ»
(ΙΙ) «ΧΗΜΕΙΑ»
(ΙΙΙ) «ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08-10-2020

Σύμφωνα με το 135301/Δ3/07-10-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ :
Η εγκύκλιος Φ3/121064/Δ4/14-09-2020 και με θέμα «Οδηγίες για την κάλυψη πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους για τα ΕΠΑΛ κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021», αφορά και τα Λύκεια των ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]