Οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Εγκύκλιος Φ.151/77641/Α5/16-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΘΡ4653ΠΣ-1ΞΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στα μαθήματα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές θα χρησιμοποιήσουν κόλλες Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο