Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:(α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και (β) Αλλοδαπών-Αλλογενών

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, στις 12-5-2014, δίνει οδηγίες σχετικά με τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015,  των  Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των  Αλλοδαπών-Αλλογενών.

Διαβάστε τις οδηγίες:
(α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

(β) Αλλοδαπών-Αλλογενών

Επισκέψεις: 19

Μετάβαση στο περιεχόμενο