Οδηγίες για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 36/01-06-2023 του Δ.Σ.) διαβιβάζονται οδηγίες που αφορούν στην επιλογή των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Share and Enjoy !
Shares