Οδηγίες για την διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής στην Α’ και Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 122982/Δ2/17-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει προς τις σχολικές μονάδες οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β’ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Διαβάστε το διαβιβαστικό έγγραφο

Οι οδηγίες για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής»

Οι οδηγίες για το μάθημα «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ»

Share and Enjoy !
Shares