Οδηγίες για την αξιολόγηση μαθημάτων Α και Β Ημερήσιου ΓΕΛ και Β και Γ Εσπερινού ΓΕΛ για το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 190878/Δ2/25-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων:

της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου,
της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
και
της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

για το σχολικό έτος 2014-2015.

1)    Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως διδακτέα και εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του ΙΕΠ, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.
2)    Για κάθε θέμα καθορίζεται ορισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για καθεμία από αυτές.

Οι οδηγίες αφορούν στα παρακάτω μαθήματα:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
Ιστορία
Φιλοσοφία
Άλγεβρα, Γεωμετρία και Μαθηματικά της Ομάδας
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Φυσική, Χημεία και Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Βιολογία
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Θρησκευτικά
Πολιτική Παιδεία και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ξένη Γλώσσα
Φυσική Αγωγή

Διαβάστε το έγγραφο με τις οδηγίες

Share and Enjoy !
Shares