Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά – Μουσική) στο Γυμνάσιο για το 2018-2019

Έγγραφο 148218/Δ2/10-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΠΕΘ αποστέλλει στα Γυμνάσια οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος: Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά – Μουσική) στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019.

{……}

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 17/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 04/10/1967(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]