Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο κατά το 2018-2019


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 160233/Δ2/26-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αποστέλλονται οι παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019.

I. Βιολογία των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου

ΙΙ. Γεωλογία-Γεωγραφία των:
α) Α΄ και Β΄ τάξεων ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου και

Για το μάθημα της Γεωλογίας-Γεωγραφίας των Α΄ και Β΄ τάξεων ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2018-2019, ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164292/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-2018»).

β) Β΄ τάξης Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

Για το μάθημα της Γεωλογίας-Γεωγραφίας της Β΄ τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 214081/Δ2/06-12-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γεωλογία-Γεωγραφία στη Β τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γυμνασίων για το σχολ. έτος 2017-2018»).

ΙΙΙ. Φυσική των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου

Για το μάθημα Φυσική των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2018-2019, ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164292/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-2018»).

ΙV. Χημεία των Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου

Για το μάθημα της Χημείας των Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2018-2019, ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 164292/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2017-2018»).

{……}

Διαβάστε το έγγραφο με τις αναλυτικές οδηγίες

Share and Enjoy !
Shares