Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 151391/Δ2/28-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016 και συγκεκριμένα για τα εξής μαθήματα :

 • Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας) Γ΄ Τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ
 • Θρησκευτικά Γ΄ Τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ
 • Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών Γ΄ Τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ
 • Ξένη Γλώσσα Γ΄ Τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ
 • Φυσική Αγωγή Γ΄ Τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ
 • Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ
 • Λογοτεχνία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ
 • Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ Τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ΄ Τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ
 • Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Δ΄ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Δ΄ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ
 • Ιστορία της Τέχνης Γ΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ
 • Ελεύθερο Σχέδιο Γ΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ
 • Γραμμικό Σχέδιο Γ΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Γ΄ Τάξης Ημερησίου ΓΕΛ

Διαβάστε το έγγραφο

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο