Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά», «Ιστορία», «Φυσική» και «Χημεία» της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ και της Α’ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ Για το σχολικό έτος 2020-2021

Έγγραφο Φ3/137463/Δ4/09-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της Φ3/125811/Δ4/21-09-2020 εγκυκλίου με την οποία διαβιβάστηκαν η διδακτέα ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ σχ. έτους 2020-2021 το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει οδηγίες διδασκαλίας για τα ακόλουθα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και της Α΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ σχολικού έτους 2020-2021:

  • Νέα Ελληνικά
  • Ιστορία
  • Φυσική
  • Χημεία

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο