Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Εσπερινού ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 188583/Δ2/3-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2017-2018 για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων:

  • Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία γενικής παιδείας (τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ)
  • Νέα ελληνική γλώσσα (τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ)
  • Νέα ελληνική λογοτεχνία (τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ)
  • Φιλοσοφία γενικής παιδείας (τάξη: Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ)
  • Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών (τάξη: Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ)

Για το σχολικό έτος 2017-2018, όσον αφορά τις οδηγίες σχετικά με το διδακτικό αντικείμενο-κλάδο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» του ενιαίου μαθήματος Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ισχύουν οι ίδιες που αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με αρ. 148091/Δ2/13-9-2016.

Για το σχολικό έτος 2017-2018, όσον αφορά τις οδηγίες σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Φιλοσοφία» της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ισχύουν οι ίδιες που αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με αρ. 148091/Δ2/13-9-2016.

Για το σχολικό έτος 2017-2018, όσον αφορά το διακριτό διδακτικό αντικείμενο-κλάδο: «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» του ενιαίου μαθήματος Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν οι οδηγίες, όπως αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 149712/Δ2/11-09-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Για το σχολικό έτος 2017-2018, όσον αφορά τις οδηγίες σχετικά με το μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ισχύουν οι ίδιες που αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με αρ. 148091/Δ2/13-9-2016.

Για το σχολικό έτος 2017-2018, όσον αφορά τις οδηγίες σχετικά με τα διδακτικά αντικείμενα-κλάδους του ενιαίου μαθήματος Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα»: «Νέα Ελληνική Γλώσσα» και «Νέα Ελληνική Λογοτεχνία» Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕ.Λ., ισχύουν οι ίδιες που αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με αρ. 148091/Δ2/13-9-2016.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares