Οδηγίες για τη διδασκαλία της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 150000/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2016-2017 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, (Γ΄ Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γυμνασίου)

2. Οικιακή Οικονομία, (Α΄ Ημερησίου Γυμνασίου)

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο