Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Εγκύκλιος 160985/Γ2/7-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 48/21-07-2014 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

  1. Συμμετοχή των ειδικοτήτων στην εποπτεία και καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών
  2. Αρμοδιότητες Σχολικών Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης
  3. Πρόταση και Έγκριση Ερευνητικών Θεμάτων
  4. Ορισμός Συντονιστή των Ερευνητικών Εργασιών
  5. Επιλογή Θέματος από τους Μαθητές
  6. Καθιέρωση Ζώνης Ερευνητικών Εργασιών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
  7. Δημόσια παρουσίαση Ερευνητικών Εργασιών από Μαθητικές Ομάδες
  8. Αξιολόγηση Ερευνητικών Εργασιών
  9. Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των Ερευνητικών Εργασιών

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο