Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το 2018-2019

Έγγραφο 142742/Δ2/4-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΠΕΘ αποστέλλει οδηγίες για το σχολικό έτος 2018-2019 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Ι. Βιολογία, (Τάξεις: Α΄ ημερήσιου και Α΄ εσπερινού Γενικού Λυκείου, Β΄ ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)

ΙΙ. Φυσική, α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τάξεις: Α΄ ημερήσιου και Α΄ εσπερινού Γενικού Λυκείου, Β΄ ημερήσιου και Β΄ και Γ΄ εσπερινού Γενικού Λυκείου, β. ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Τάξεις: Β΄ ημερησίου, Β΄ και Γ΄ εσπερινού Γενικού Λυκείου)

ΙΙΙ. Χημεία, (Τάξεις: Α΄ και Β΄ ημερησίου Γενικού Λυκείου, Α΄ και Γ΄ εσπερινού Γενικού Λυκείου)

IV. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων,

α) Α΄ τάξης ημερήσιου και Α΄ εσπερινού Γενικού Λυκείου
Για το μάθημα Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων της Α΄ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το 166080/Δ2/05-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017-2018»).

β) Α΄ τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων)
Για το μάθημα Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων της Α΄ τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το 213143/Δ2/05-12-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων στην Α΄ τάξη των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γενικών Λυκείων για το σχολ. έτος 2017-2018»).

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο